Zámeček Malvazinky  »  Zdravotnické služby  »  Lékaři a specialisté  »  Přehled lékařů

Lékaři a specialisté kliniky Zámeček Malvazinky

MUDr. Tomáš Indruch

kardiologie a angiologie

 • magisterské studium ukončil na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • absolvoval stáž na St. Marianna University v Yokohama, Japonsko, předatestační stáž na II. interní klinice VFN – klinika kardiologie a angiologie a II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN
 • má specializaci v oboru angiologie
 • současně pracuje jako lékař v Nemocnici na Žižkově, v Neratovicích, v kardiologické ambulanci v Berouně, v Quinta-Analytica v Praze
 • v minulosti pracoval jako lékař na 2. interní a 3. interní-kardiologické klinice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • je členem České lékařské komory a České angiologické společnosti
 • hovoří anglicky a německy

Mgr. Michal Peroutka, CKTI

fyzioterapie

 • působil jako koordinátor fyzioterapie – fyzioterapeut ve společnosti FACE CZECH s.r.o.
 • je externím vyučujícím Zdravotně – Sociální Fakulty Jihočeské University v Českých Budějovicích
 • jako jediný odborník na Kinesio Taping® Method v ČR a SR je držitelem titulu Certified Kinesio Taping® Instructor
 • absolvoval dlouhodobou studijní a pracovní stáž na Kemi – Tornio University of Applied Sciences v Kemi - Finsko
 • je členem České společnosti tělovýchovného lékařství
 • působí jako lektor odborných kurzů navazujícího vzdělávání pro fyzioterapeuty a kondiční trenéry v ČR i v zahraničí
 • jako jediný odborník na BLACKROLL® v ČR a SR je držitelem titulu BLACKROLL® Master Trainer
 • spolupracuje s reprezentantkou ČR ve sjezdovém lyžování Klárou Křížovou, s brankářem České hokejové reprezentace Jakubem Kovářem a dalšími předními vrcholovými sportovci

MUDr. Otakar Kuklík

Interna

 • studoval na Fakultě všeobecného lékařství na Univerzitě Karlově v Praze
 • absolvoval několik stáží a má dlouhodobou praxi v oblasti vnitřního lékařství, abdominální ultrasonografii, duplexní sonografii žilního systému dolních končetin, dopplerovském vyšetřování tepen dolních končetin
 • v minulosti pracoval jako sekundární lékař v NsP Mělník, jako zástupce primáře a vedoucí lékař JIP v Interní nemocnicí Oblouková, jako lékař v Santé. s.r.o., Solubre s.r.o., jako vedoucí lékař ambulancí v 1. interní klinice FNKV
 • nyní pracuje v 2. Interní klinice FTN a současně na klinice Zámeček Malvazinky a také v oblasti vnitřního lékařství, gastroenterologie a hepatologie v Remedis, s.r.o.
 • Hovoří anglicky a rusky
 

 

Mgr. Ľuba Brožek

Psychologie

 • magisterské studium ukončila na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, se specializací na klinickou psychologii
 • absolvovala studijní pobyt na University of Glamorgan ve Velké Británii
 • ukončuje dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (SLEA)
 • v minulosti pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice a na Oddělení léčby závislostí Kliniky adiktologie VFN
 • pracuje také ve Vojenském rehabilitačním ústavu ve Slapech nad Vltavou
 • specializuje se na poskytování psychoterapeutické péče a na práci s neurologickými pacienty
 • konzultace poskytuje i v angličtině
 

 

prim. MUDr. Libor Musil 

Neurologie a rehabilitace

 • vystudoval Lékařskou Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
 • v minulosti pracoval jako lékař v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Centru pohybové medicíny jako neurolog a rehabilitační lékař
 • od roku 2013 působí na Rehabilitační klinice Malvazinky jako primář rehabilitačního oddělení
 • v roce 2007 obdržel cenu České Neurologické Společnosti za nejlepší práci z klinické praxe a kasuistiku
 • aktivně přispívá články a materiály do různých zdravotnických publikací
 • absolvoval mnoho kurzů, např. diagnostika a léčba bolesti v RHB, comprehensive EMG II, vývojová kineziologie v manuální medicíně aj.
 • hovoří plynule anglicky a pasivně německy
 

 

MUDr. Zdeňka Sedláčková

Rehabilitace

 • vystudovala Lékařskou fakultu UJEP v Brně
 • v letech 1985 - 1995 pracovala jako ortopedický lékař v Uherskohradištské nemocnici
 • od roku 1996 se intenzivně věnuje rehabilitačnímu lékařství
 • v roce 2008 se stala primářkou oddělení rehabilitace v Uherskohradištské nemocnici
 • následně působila jako primářka rehabilitace na Rehabilitační klinice Malvazinky, kde aktuálně působí jako ambulantní rehabilitační lékařka